עמותה למען קידום נשים לעמדות השפעה ולהצבתן במוקדי ההחלטות (דירקטוריונים, חברות וארגונים). העמותה חרתה על דיגלה הובלת שינוי בתפישה המגדרית באמצעות פורומים המובילים פרויקטים לנערות ולנשים, כגון הפורום למדע וטכנולוגיה, הפורום למיגור השחיתות השלטונית, הפורום לתעסוקת בני/ות 40+, פורום להורות וקריירה והפורום לרישות עסקי.