קבוצת פייסבוק המשמשת מרחב פמיניסטי שוויוני וסובלני כדי לחלוק רעיונות פמיניסטיים, לנהל דיונים ולשתף בענייני פמיניזם ומגדר.