עמותה שמטרתה בניית קהילות להעצמת יוצאי אתיופיה: ילדות וילדים, בנות ובני נוער ומבוגרים. פעילותה מבוססת על הפעלת מגשרים חינוכיים בבתי הספר והטמעת מורשת יהדות אתיופיה בתוכנית הלימודים, הקמת מרכזי נוער ותכניות מנהיגות צעירה, סדנאות הורים ואירועים משותפים.