מטרת הפורום לאגד את הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראל, לייצג, להגן ולקדם את האינטרסים המקצועיים, האמנותיים והכלכליים שלהן בפני כל גוף או מוסד הקשורים לקולנוע וטלוויזיה בישראל. כמו כן הוא שם לו כמטרה לדאוג לשוויון הזדמנויות לעוסקות בכל מקצועות הקולנוע והטלוויזיה, למגר את האפליה מרובת השנים בחלוקת המשאבים, ולחייב יצוג שיוויוני של נשים וגברים.