ארגון הפועל לקידום שיוויון זכויות מלא בין יהודים וערבים, ולהשגת צדק חברתי וצדק חלוקתי.