עמותה א-מפלגתית ללא כוונת רווח, המורכבת מרשת של נשים מקצועיות במגוון תחומים הקשורים לביטחון הלאומי ולמדיניות החוץ של ישראל. מטרות הפורום הן קידום הכללה מהותית של נשים בתהליכי קבלת החלטות במישור הלאומי ובפרט בתחום הביטחוני והמדיני, הבטחת השתתפותן השוויונית של נשים בממסד הביטחוני, הרחבת השיח הביטחוני במדינה תוך גיוון המשתתפים והמשתתפות והנושאים, תמיכה ועידוד נשים צעירות להשתלב במערך הביטחוני-מדיני ומתן רשת ידע וניסיון לנשים שכבר משולבות​. פעילותן כוללת, בין השאר, ייזום וובינרים וסדנאות ופרויקט מנטורינג לנשים בדרג ניהול ביניים.