גוף תקשורת פמיניסטי, שהושק ב-2012 כדי לקדם מאבקים פמיניסטים, ולהביא נקודת מבט ביקורתית על ההתרחשויות ברמה המקומית והעולמית. המגזין נכתב על-ידי נשים מתוך כוונה שלא להניח לסוגיות חברתיות, כלכליות ותרבותיות הנוגעות לנשים, נערות וילדים; בכלל זה סוגיות כמו רצח נשים, אלימות מגדרית, אי-שיוויון וסוגיות אחרות בעלוות חשיבות גדולה שלא ירדו מסדר היום הציבורי.