פודקאסט על מיניות בריאה, אינקלוסיבי לקוויריות, העוסק בהיבטים בטיחותיים, תקשורתיים, משפטיים ובריאותיים של מיניות שלא זוכה לייצוג ולטיפול מספק בתקשורת המיינסטרים (אנגלית)