עמותה הפועלת לקידום אפשרויותיהן החברתיות והכלכליות של נשים באמצעות פיתוח יזמות עסקית – פיתוח עסקים זעירים, חקיקה, הרחבת מדיניות ציבורית תומכת ופיתוח מודלים מגוונים למען יזמות נשים מתוך גישה פמיניסטית ועבודה עם אוכלוסיות מוחלשות.