עמותת תודעה מפעילה מערך של פעילויות ותוכניות חינוכיות והסברתיות המיועדות לבני/ות נוער, צוותי חינוך והורים, שמטרתן לצמצם את תופעת הזנות בקרב נוער ומצבי סיכון אחרים בתחום המיניות.