קדמה היא עמותה חינוכית-חברתית, ששמה לה למטרה קידון של שוויון ווצדק חברתי באמצעות חינוך של תלמידים ותלמידות מהפריפריה החברתית-כלכלית. העמותה מארגנת כנסים, מציעה מערכי שיעור בתחומים חברתיים וכלכליים שונים, מלווה ומכשירה מורות/ים המאמינות/ים בשינוי חברתי באמצעות חינוך.