עמותה שמטרתה איסוף ופרסום עדויות של משפחות ילדי תימן, מזרח ובלקן שנחטפו והועלמו בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. העמותה פועלת להגברת המודעות הציבורית של פרשה זו כדי להוביל להכרה ממסדית בעוול הרב שנעשה למשפחות ולקהילות שילדיהם הועלמו – ולריפוי.