עמוד פייסבוק המשמש פלטפורמה לנשים במעגל הזנות לתאר ולספר על חוויותיהן. הסיפורים קשים, העדויות בוטות ואלימות. זה המקום שלהן ליידע את הציבור מה זה אומר להיות אשה בזנות, ובכך אולי גם להזהיר נשים אחרות.