מיזם המקדם באופן אקטיבי את העצמתן הכלכלית והאישית של נשים בדואיות מהנגב, וזאת באמצעות יצירה ומכירה של מוצרים מקוריים. הנשים תופרות ורוקמות בעצמן, ותוך כדי רוכשות סט מיומנויות בעל ערך, דימוי עצמי משופר ומשאבים ליצירת הזדמנויות לנשים נוספות בקהילה שלהן. באתר ניתן לרכוש את המוצרים אותם תופרות ורוקמות הנשים.