מערכת אותיות שמאפשרת כתיבה וקריאה רב־מגדריות. שימוש בפונטים החדשים מסייע להנכחתה של שפה שפונה לשני המגדרים הפופולריים ובכך מנכיחה הלכה למעשה את הנשים בשיחה כמו גם מאפשרת יצירת מרחב חדש לזהויות מגדריות א־בינאריות.