סרט תיעודי אמריקאי מ-2011, הבוחן את תרומתה של התקשורת לתת-ייצוג של נשים בעמדות השפעה על-ידי הפצת תיאורים מוגבלים ולעתים קרובות מזלזלים, של נשים.