קבוצת פייסבוק העוסקת בסטריאוטיפים מגדריים בספרות ילדות וילדים. הוקמה ומנוהלת על-ידי ארגון מנהיגותה. הקבוצה חושפת היבטים סטריאוטיפים בספרות המוכרת, ומצביעה על מאפייניה השוויוניים של ספרות שווה שאינה מוכרת.