פרק בעונה השנייה של "סליחה על השאלה" בערוץ כאן. בפרק זה, העוסק באוטיזם, אוטיסטים ואוטיסטיות עונים/ות בכנות וברוחב לב על שאלות מעניינות על יחסים, קשר עין, ויסות חושי ותגובות של הסביבה (כיתוביות באנגלית).