קבוצת פייסבוק שמטרתה לקדם סיקור הוגן לספורט הנשים בישראל ולהנגיש מידע אודות ספורט נשים.