תוכנית לימודים ייחודית של עמותת כל ישראל חברים (כי"ח) המאתרת צעירות בעלות פוטנציאל בתחומים של מדעים, טכנולוגיה ומתמטיקה בפריפריה, ומעודדת אותן להגיע להישגים בלימודים בתחומים אלה.