תנועת נשים ארצית הפועלת להביא לסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני באמצעות הסכם מדיני מכבד, לא אלים ומוסכם על שני הצדדים.