קידום נשים ושוויון מגדרי בספורט האולימפי באמצעות יוזמות להגדלת הנגישות וההזדמנויות העומדות בפני נשים, במטרה להוביל לשוויון מספרי בין מתחרים ומתחרות. האתר הרשמי של הוועד האולימפי.