בלוג המתמקד בסוגיות חברתיות ומעמדיות של נשים, בעלי חיים, ילדים וא/נשים בראייה היסטורית ומקיפה.