מרכז ליהדות ומגדר של סמינר אורנים, המקדם דיאלוג בין קבוצות שונות באוכלוסיה לקידום חברה משותפת.