עמותה של בנות ובני משפחה של מתמודדות ומתמודדי נפש בישראל. מטרת העמותה היא לפעול למען המתמודדים/ות ומשפחותיהם/ן למימוש ולהרחבת זכויות, לטיפול מיטבי, להכלה ולשיקום בקהילה ולהסברה בקרב מקבלי ההחלטות והציבור. הכלים באמצעותם פועלת העמותה הם קידום חקיקה, קידום תקנות וסיוע ישיר למשפחות.