ארגון משפטי ציבורי שנוסד ב-2004 ומטרתו להגן על זכותן של נשים לשוויון, לכבוד ולצדק בדין היהוד-דתי בישראל. הארגון מסייע במקרים של סרבנות גט, עגינות, ממזרות ובסוגיות הנוגעות לגיור. במישור המשפטי חברות הארגון מייצגות נשים במקרים שיש בהם סיכוי ליצור תקדימים משפטיים עבור כלל הנשים. נוסף למישור המשפטי, מרכז צדק לנשים עוסק בנושאים הקשורים לנשים בדת היהודית, בקמפיינים ציבוריים שהוא יוזם ומשתתף בהפקתם, בכתיבה פובליציסטית ואקדמית ובכנסים מקצועיים.