מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר, בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית שבירושלים, מציע תוכנית התמחות בלימודי מגדר לסטודנטיות לתואר מוסמך, ומסלול הדגש בלימודי מגדר לתואר ראשון באוניברסיטה. במרכז פועלת ספריית השאלה המכילה ספרי מחקר וספרות בעברית ואנגלית במגוון נושאים בתחום המגדר.