מכון מחקר עצמאי ומוביל המתמחה בבחינת המגמות החברתיות והכלכליות בישראל, לפי אמות מידה של שוויון וצדק חברתי, ובניתוח של המדיניות הממשלתית מול מגמות אלה. המרכז שותף במספר פרויקטים וקואליציות בנושא שוויון מגדרי ומפרסם מחקרים בתחום.