עמותה הפועלת ליצירת חברה משותפת בישראל, כזו המכירה בשונות של כל קבוצה ויחד יוצרת מודל של הסכמה משותפת בין הקהילות השונות. העמותה מפעילה תוכניות במערכת החינוך הפורמלית ובארגונים ממסדיים רבים.