מרכז הידע הטרנסי – מרכז מידע לא.נשים על הקשת הטרנסית בתהליך השינוי המגדרי, מידע לסביבה הקרובה ולמטפלים, מידע לא.נשי מקצוע במערכת הבריאות ובמערכת החינוך, וכן פעילות לשינוי מדיניות.