ארגון העוסק בפיתוח מנהיגות חינוכית מודעת מגדר, שבכוחה לפתוח קשת אפשרויות רחבה בפני ילדות וילדים בהווה ובאופק העתיד.