תוכנית הכשרה בסייבר ובמחשבים שפותחה על-ידי המרכז לחינוך סייבר עבור נערות בגילאי תיכון (י'-יב') בישראל, במטרה לחשוף אותן לתחומי התכנות והמחקר בסייבר ולהכין אותן למיונים ליחידות הטכנולוגיות המובחרות בצה"ל. קיים מסלול מיוחד המיועד לנערות הלומדות בחינוך הממלכתי-דתי, הפותח בפניהן הזדמנות להתמיין לתפקידים טכנולוגיים משמעותיים בשירות הלאומי.