עמותה שהוקמה על ידי סטודנטיות וסטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטה העברית, במטרה להעלות מודעות לסטריאוטיפים מגדריים ולקדם שוויון מגדרי באמצעות חיבור בין אקדמיה וקהילה. המתנדבות/ים בעמותה מקיימות/ים פעילות חינוכית הסברתית וציבורית בגיבוי ועידוד של משרד החינוך, עיריית ירושלים ועיריית תל אביב.