עמותת מגן מעניקה ליווי ותמיכה בשורדות/ים של התעללות מינית במטרה למצוא להן/ם ריפוי וצדק. הפעילות והליווי כוללים הנגשת שירותים ומימונם, מתן שירותים רגשיים, הגברת מודעות, ואף תמיכה בתהליכים משפטיים. העמותה פעילה גם בקרב האוכלוסייה החרדית.