כתב-עת אקדמי שפיט, היוצא אחת לשנה מאז 2012, ומוקדש לשיח פמיניסטי ומגדרי רב-תחומי ורב-תרבותי. השנתון יוצא בחסות האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר, וכן קהיליית המגדר של האגודה הסוציולוגית הישראלית.