מבוי סתום הוא ארגון המעניק סיוע משפטי ונפשי לנשים עגונות ולמסורבות גט. נוסף על כך הארגון פועל לקידום שינוי כולל בנושא באמצעות חקיקה, ייצוג אקטיביסטי בבתי הדין ובבית המשפט העליון, קידום פתרונות הלכתיים והעלאת המודעות הציבורית בתחום.