מאמר על ייצוג נשים בפרסים מדעיים ונשים מדעניות במדיה באתר The Conversation (אנגלית)