מאמרה של פרופ' פנינה מוצפי האלר המתמקד בצעירה (בשם מישל) ילידת הארץ, בת להורים יוצאי מרוקו המתגוררת בירוחם. במאמרה זה בוחנת הכותבת את החוויה ואת הפרקטיקות הדתיות של מישל ובנות דורה כחלק ממארג רחב יותר של זהות. מארג זה מקפל בתוכו ארבעה צירים מרכזיים: מיקום אתני, מגדריות, מעמד ואינדיבידואליות.