מאמרה של פרופ' פנינה מוצפי האלר התפרסם בספר "אשה במזרח, אשה ממזרח" בעריכתם של טובה כהן ושאול רגב בהוצאת אוניברסיטת בר אילן (2005). במאמרה מבקשת הכותבת לטעון שיש ערך להיסטוריוגרפיה היוצאת מתוך החוויה ההיסטורית של נשים מזרחיות משום שהיא פותחת פתח לאיתגור מושגים מרכזיים בכתיבה ההיסטורית הקיימת בישראל.