עמותה שהוקמה על-ידי Southern Poverty Law Center. מטרתה לסייע למורות/ים ולבתי-ספר לחנך ילדות/ים ונוער להשתתפות פעילה בחברה בעלת מגוון אתני. העמותה מספקת למחנכות/ים ולבתי-הספר חומרים חינוכיים, שיעזרו ליצור מציאות של שוויון אנושי ולצמצם אפליה גזעית (אנגלית).