מדריך לכתיבה שוויונית ונייטרלית מגדרית מאת דפנה איזנרייך. המדריך מציע דרכים לניסוח נייטרלי-מגדרית ולשימוש שוויוני במילים ממוגדרות.