מאגר מקוון של מומחיות לתקשורת, שנועד להגדיל את הייצוג של נשים בשיח הציבורי-תקשורתי. המאגר מיועד לשימושם של עיתונאיות ועיתונאים, מפיקות ומפיקים, עורכות ועורכים ומארגנות ומארגני כנסים, וכולל מומחיות בתחומים כגון ביטחון, מדיניות חוץ, כלכלה, טכנולוגיה ודת, שבהם לא נשמעים מספיק קולותיהן של נשים.