יוזמה חברתית הנאבקת בתופעת ההטרדות המיניות והאלימות המינית בחיי הלילה בישראל. היוזמה משותפת לפעילות חברתיות, בלייניות ובליינים ובעלי ברים ומועדונים, לקידום מרחב בטוח בחיי הלילה באמצעות גישה של אפס סובלנות כלפי הטרדות מיניות ותמיכה מלאה במי שחשה או חש מוטרד.