יוזמה של פעילות צעדת המופקרות של ירושלים, יחד עם מאות נשים ברחבי הארץ, שפועלות באמצעות השחתת סמלים שמעודדים את תרבות האונס, הקמת מיצגים וארגון הפגנות כנגד אלימות מינית ומגדרית. מטרתן היא שינוי והשפעה על המרחב הציבורי באופן שמעורר שיח בנוגע לאלימות כלפי נשים, וכן עידוד נשים לאקטיביזם.