קהילת נשים ששמה לעצמה למטרה מתן מענה לצרכים בסיסיים שונים של נשים שורדות זנות שסובלות לא פעם מנידוי חברתי וקושי לקיים את חייהן ולגדל את ילדיהן. קהילת לא עומדות מנגד גם מפעילה קבוצה בפייסבוק.