מאגר מידע של נשים דתיות פורצות דרך, המהוות מודל שעמו יוכלו בנות החינוך הדתי להזדהות ולכוון בהשראתן את עתידן. "לאורן" הוא מיזם אקטיביסטי חברתי לקידום ייצוג נשי בבתי הספר הממלכתיים דתיים.