כתבת שער במגזין Time האמריקאי המתארת את תהליך יציאתו מהארון של השחקן האמריקאי אליוט פייג' כטרנס ואת הדרך שעבר לקבלה עצמית ולחיבור לזהותו. פייג' פועל לקידום מודעות לנושא התאמה ושינוי מגדרי.