עמותה הפועלת לקידום נשים למוקדי קבלת ההחלטות בישראל, בדגש על הזירה הציבורית והפוליטית. העמותה פועלת להגדלת מספר הנשים המתמודדות והנבחרות לכנסת ולרשויות המקומיות וכן לקידום נשים לתפקידי ניהול בכירים, לדירקטוריונים ולשולחנות קבלת ההחלטות.