מאגר מידע על זכויות תושבי ישראל ועל הדרך למימושן. זהו מיזם בסיוע משרד המשפטים, מטה ישראל דיגיטלית והמכון למנהיגות וממשל בג'וינט ישראל, שמטרתו לשפר את המודעות של תושבות ותושבי ישראל לזכויותיהן/ם. הפורטל מרכז, בין השאר, מידע על הזכויות המגיעות לנשים בכל התחומים, ובכלל זאת הגנה במקום העבודה, בזמן טיפולי פוריות, היריון ולאחר הלידה. המידע מוגש בעברית, ערבית ואנגלית.