קליפ קצר של כאן11 על הקמפיינים הגבריים במערכת הבחירות. גדעון איגרא, מחנך ומנחה קבוצות גברים ונערים, מבקש לאפשר לגברים להחצין את הגבריות שלהם בצורות נוספות.